teologi bogliste

KIRKENS KORSHÆR HORSENS ANTIKVARIAT TEOLOGI

Grundrids af DOGMEHISTOIEN; Jens Nørregaard; København 1932

Fra det mindste til det største; Ulla Sandbæk; København 1985 ISBN: 87 7345 068 1

Det Gamle Testamentes APOKRYFE BØGER; København 1998

DEN romersk-katolske KIRKE; Sv. Aa. Cay og J Busch; 1973 ISBN: 87 00 742317

Katolicismen i vor tid; Peter Schindler; København 1957

Tidehverv 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 FL

20,- kr. pr. årgang

RELIGIONSFILOSOSIEN i det tyvende Aarhundrede I-II; Søren Holm; København 1952 FL

Festskrift til Søren Holm; København 1971 FL

Religionsfilosofi; Søren Holm; København 1970 FL

Livets sande Vei, — over alle Søn-og Fest-Dages Evangelier, –svensk Postille; Christiania 1864

GRUNDTVIGS SANGVÆRK I – II; København 1944 FL

HEBRÄISCHES UND CHALDAICHES HANDVÖRTERBUCH; WILHELM GESENIUS; LEIZIG 1883

Luthers huuspostil udgiven af Luther selv 1544 oversat af J P Mynster; Kjøbenhavn 1864

The Irreversble Sequence: Birgitte graakjær Hjort; Frankfurt am Main 2000; ISBN: 3-631-87026-1

NEW TESTAMENT THEOLOGI THE THEOLOGY OF THE ACTS OF THE APOSTLES; Jacob Jervell; Cambridge 1996; ISBN 0 521 42447

NEW TESTAMENT THEOLOGY THE THEOLOGY OF THE GOSPEL OF MARK; W. R. TELFORD; Cambridge 1999; ISBN: 0 521 43977 9

Symbolism in the Fourth Gospel Meaning, Mystery Community; Craig R. Koester; Minneapolis 1995

1 CORINTHIANS; james D. G. Dunn; Sheffield 1995; ISBN 1- 85075-742-9

SPROGLIGE KOMMENTARER TIL JOHANNESEVANGELIET; Helge Hjær Nielsen; Rønde 1986

SPROGLIGE KOMMENTARER TIL ROMERBREVET  bind1 ; Helge Kjær Nielsen; Aarhus 1996

SPROGLIGE KOMMENTARER TIL ROMERBREVET  bind 2; Helge Kjær Nielsen; Aarhus 1996

SPROGLIGE KOMMENTARER TIL GALATERBREVET ; Helge Kjær Nielsen; Aarhus 1988

SPROGLIGE KOMMENTARER TIL THESSALONIKERBREVENE; Helge Kjær Nielsen; Aarhus 1993

Zionism; ISRAEL POCKET LIBRARY; Jerusalem; ISBN: 0 7065 1326 6

Jerusalem; ISRAEL POCKET LIBRAEY; Jerusalem; ISBN: 0 7065 1325 8

Anti-Semitism Israel Pocket Library; Jerusalem; ISBN: 0 7065 1327 4

Identiteter I Mellemøsten; Bernard Lewis; København 1999; ISBN: 87-00-38476-3

Blomstre lad muld hvor de træde; Helge Skov; 1993; ISBN: 87 5457 134 6

Kvindehistorie og kvindehistorier i det gamle testamente; Karin Friis Plum; København 1983; ISBN: 87-412-2714-5

Kristendommen; Verdens religionerJacob Balling; 1986; ISBN: 87-567-378-3

Theology of the Psalms; Hans-Joachim Kraus; Minneapolis 1996;

Læsninger og tolkninger af Det Gamle Testamente Tekst og Teologi 1; København 1997; ISBN: 87 5457 198 2

Bogen om kristendom; Lohse 1985; ISBN: 87-465-0647-9

MARKUS EVANGELIETS LINELSES KAPITEL; Bent Noack; GAD 1965

Skriftsyn og metode Dansk kommentar til Det nye Testamente 1; red. Sigfred Pedersen; Aarhus 1989; ISBN: 87-7288-216-6

Theologie des Alten Testaments in Grundzügen; Claus Westermann; Göttingen 1978; ISBN: 525-51661-4

Komponenter til kristendomsundervisning 1; Andreas Davidsen; København 1979; ISBN; 87-00-62971-5

Bibelkundskab introduktion til Det Gamle Testamente; Else Kragelund Holt og Kirsten Nielsen; Aarhus 1997; ISBN: 87 7288 712 5

 

Eksistentialisme; Johannes Sløk; København 1964

Teologiens Elendighed; Johannes Sløk; København 1979; ISBN 87-19-35227-1

KRISTEN MORAL Før og Nu; Johannes Sløk; København 1979; ISBN 87 412 4983 6

Det RELIGIØSE SPROG; Johannes Sløk; 1981; ISBN: 87-583-0086-4

Kierkegaard-humanismens tænker; Johannes Sløk; København 1978; ISBN: 87-412-3445-6

Da Kierkegaard tav Fra forfatterskab til kirkestorm; Johannes Sløk; København 1980; ISBN: 87-412-3626-2

THE ANCHOR BIBLE ROMANS; Joseph A. Fitzmeyer; New york 1993; ISBN: 0-385-23317-5

THE ANCHOR BIBLE THE GOSPEL ACCORDNG TO LUKE I-IX; Joseph A. Fitzmeyer; New York 1970; ISBN: 0-385-00515-6

THE ANCHOR BIBLE THE GOSPEL ACCORDNG TO LUKE X-XXIV; Joseph A. Fitzmeyer; New York 1970; ISBN: 0-385-00515-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: birthe@bmol.dk

Opdateret senest 14-02-2018