KIRKENS KORSHÆR HORSENS ANTIKVARIAT TEOLOGI

ADSKILLIGE HYLDEMETER TEOLOGISK LITTERATUR I BUTIKKEN

Sløk & Holm: Begrebsforvirring; Kr.: 30,- SOLGT

Sløk: Mig og Godot; Kr.: 30,- SOLGT

Sløk: DA GUD FORTALTE HISTORIE: Kr.: 25 SOLGT

Sløk: Moralen der blev væk; Kr.: 30,- SOLGT

Sløk: det RELIGiØSE SPROG; kR.: 30,- SOLGT

Sløk: HVAD I ALVERDEN ER VERDEN?; Kr.: 50,- SOLGT

Sløk: DET HER SAMFUND!; Kr.: 20,- SOLGT

Sløk: DA MENNESKET TOG MAGTEN; kR.: 50,- SOLGT

Sløk: HERRE GIV MIG MERE VANTRO!; Kr.: 30,- SOLGT

Sløk: OPGØRET MELLEM FILOSOFI OG RETORIK; kR.: 30,-

Sløk: OPDAGELSEN af MENNESKET; kR.: 40,- SOLGT

Sløk: KIERKEGAARDS UNIVERS, EN NY GUIDE; kR.: 30,- SOLGT

Sløk: EUROPAS SJÆL; Kr. 25,- SOLGT

 

NEW RELIGIONS AND GLOBALIZATION; Armin W. Geertz and Margit Warburg; Kr. 50,-

NEW AGE RELIGION AND GLOBALIZATION; Mikael Rothstein; Kr.: 50,-

NEW RELIGIONS IN A POSTMODERN WORLD, Mikael Rothstein and Reender Kranenborg: Kr.: 50,-

 

Martin Luthers Teologi; C. F. Wisløff, Kr.: 25,-

The Study of Religion in a New Key; Jeppe Sinding Jensen, 2003; Kr.: 75,-

Nordiske Folkekirke I Opbrud v. Jens Holger Sjørring, 2001; Kr.: 100,-

Hvad er det evige liv?, v. Søren Holm, Kr.: 5,-

Korinther-brevene, Studieudgave v. Kai Kjær-Hansen, 1992; Kr.: 50,-

Apostlenes Gerninger, studieudgave v. Kai Kjær-Hansen, 1992, Kr.: 50,-

Markus Evangeliet v. Børge Didrichsen, 1973; Kr.: 30,-

Det Gamle Testamente v. Anna Sophie Seidelin; K.: 20,-

Se Hvilket Menneske, prædikener; Frede Møller; Kr.: 20,-

Jesu Lignelser; Joachim Jeremias, Kr.: 20,- SOLGT

RELIGION, en grundbog i livsanskuelser, 1998, Kr.: 20.-

En lille Bog om Kristendommen, v. Niels Henrik Arendt og Agnete Brink; Kr.: 20

 

 KIRKE OG SOGN i fortid og nutid; Ribe stift, bind 1 og 2; 1934; Kr.: 100,-

Fortolkning til gammeltestamentlige salmer; Aage Bentzen, København 1809, Kr.: 75,-

SJÆLE=SKAT; Magister Christian Scrivers, første og andet  bind, 1888; Kr.: 75,-

DANMARKS KIRKEHISTORIE; L.P. Fabricius, 1-111; 1934-1936; Kr.: 120,-

Landet hvor kilderne sprang I og 2; Skovgaard Petersen, 1923-1924; Kr.: 30.-

STENLØSE KIRKEPOSTIL; Morten Pontoppidan, 1909; Kr.: 30,-

 PSALMERNE v. Frants Buhl; 1900; Kr.: 20.-

Fra Guldgrubben; A-Hansen, 1-8 + 2; til afhentning!!

 

NYTESTAMENTLIG ISAGOGIK: Holger Mosbeck, København, 1946-49, 100 Kr.

FILOKALIA, De gamle fedrenes lære om det rene hjertes uavlatelige bønn, ve Fader Johannes, Oslo1993, 20 Kr.

Du som går ud fra den levende Gud; ved Henning Thomsen, Anis 1993, 20 Kr.

Ideernes krise i Åndsliv og Politik; Bjørn Poulsen, København 1965, 10 Kr

EN DRÅBE JØDEDOM; Esther Edelsten, København 1997, 5 Kr.

Jødiske spiselove; Esther Edelsten, København 1997, 5 Kr.

Jødiske Helligdage; Esther Edelsten, København 1997, 5 Kr.

Synagogen; Esther Edelsten, København 1997, 5 Kr.

RELIGIONSFILOSOFI; Søren Holm, København 1970, 40 Kr.

Jesu Forkyndelse; E. Thestrup Pedersen; Gjellerup, 25 Kr.

Det Gamle Testamente; Anton Mikkelsen, Aabenraa 1953, 40 Kr. solgt

Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. årh., Bind V; de senere jyske vækkelser; ved Overgaard & Thyssen, København 1970, 50 Kr

Djævle og Dæmoner; Elisabeth Uldall, København 1995, 20 Kr.

Maria Jesu Mor; M. Basilea Schlink, 5 Kr.

I begyndelsen, Første Mosebog, ved Anna Sophie Seidelin, 1977, 5 Kr.

Moses, anden til femte mosebog; ved Anna Sophie Seidelin, 1977, 5 Kr.

JESUS, hans liv og samtid i hist. Belysn.; Ethelbrt Stauffer, 1961, 10 Kr.

ELIADE Historie des croyances et de edées religieuses2; Mircea, Paris 1984, 40 Kr.

Hans dødsdom din frikendelse 10 prædikener; Henning Lrgarth, Lohse, 5 Kr.

De store verdensreligioner; Erik W. Nielsen, 1968, 5 Kr

Tolv jøder fandt Messias; Ben Hoekendijk, 1994 10 Kr.

GUDS LAM; A. Fibiger, 1912, 10 Kr.

FÆLLESSKAB; Dietrich Bonhoeffer, 1958, 5 Kr.

Luther; Hal Koch, 1977, 5 Kr.

Religion; Arild Hvidtfeldt, Politiken 1994, 40 Kr.

Religionsleksrkon; Arild Hvidtfeldt, Politiken, 40 Kr.

Fragmenter af et spejl Bidrag til dogmatikken; ved Gregersen, Widmann, Kyndal og Aagaard, 1992, 100 Kr.

Folkekirke? Kirken i det danske samfund; Jan Lindhardt, 2005, 40 Kr.

HISTORIEN OM MARTIN LUTHER; Leif Grane, 1983, 10,- Kr.

Til forsvar for Israel; John Hagee, 2008, 10,- Kr.

Gudstanken i nyere protestantisk teologi; GAD, 1968, 15,- Kr.

Martin Luthers betydning for kirke og kultur; E. Thestrup Petersen, 1963, 15,- Kr.

Pagten og loven; Rudolph Arendt, 1981, 20,- Kr.

12 Prædikener; P.G. Lindhardt, Aarhus 1984, kr: 10,-

Bibelsyn, v. N.J. Cappelørn, GAD 1985, Kr: 10,-

Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter v. Leif Grane, Anis; kr: 10,-

Den antikke jødedom; Benedikt Otzen, Gad 1989, Kr: 20,-

Med ordets sværd, Kaj Munk; Kjøbenhavn 1942; Kr: 10,-

Den evangelisk-lutherske Kirke, Sv. Aa. Bay, København 1975, Kr: 10,-

Tvivl og Tro, E. Thestrup Pedersen, Unitas 1992, Kr. 10,-

Om Tekster; Johs. V. Sørensen, Gjellerup 1970; Kr: 10,-

Grundtvig; P.G.Lindhardt, Gad, Kr 10,-

Kirkens Tro; Regin Prenter;København 1968 Kr  20,-

Vækkelse og kirkelige retninger; P.G. Lindhardt, Aros 1978; Kr: 20,-

Kirken i går og i dag; P.G. Lindhardt, København 1955; Kr: 20,-

Teologiske tekster, Afdeling for dogmatik, Aarhus: Kr: 20,-

Kyrkohistoria; I-II; Torben Christensen og Sven Göransson, Lund 1978: Kr 100,-

HEBRÄISCHES UND ARAMÄISCHES HANDWÖRTERBUCH; GESENIUS 1962 300,-

4 STK kassettebånd hebraisk v Bent Lexner og noter 100 Kr

HEBRÆISK GRAMMATIK, Johs Pedersen, 1995, 75 Kr.

Hebraisk BEGYNDERBOG, Aarhus 1997 75 Kr.

DANSKE TEKSTER, BØNNER OG SALMER; A.A. Wolff, Det mosaiske Trossamfund, 1977, 50 Kr.

Genesis, En sproglig analyse, Erling Hammershaimb, 1994, 50 Kr.

Grundrids af DOGMEHISTOIEN; Jens Nørregaard; København 1932  20,-

Nærlager

The Irreversble Sequence: Birgitte graakjær Hjort; Frankfurt am Main 2000; ISBN: 3-631-87026-1 kr: 20,-

Symbolism in the Fourth Gospel Meaning, Mystery Community; Craig R. Koester; Minneapolis 1995 kr: 40,-

1 CORINTHIANS; james D. G. Dunn; Sheffield 1995; ISBN 1- 85075-742-9 kr: 15,-

Zionism; ISRAEL POCKET LIBRARY; Jerusalem; ISBN: 0 7065 1326 6 kr: 10,-

Jerusalem; ISRAEL POCKET LIBRAEY; Jerusalem; ISBN: 0 7065 1325 8          kr: 10,-

Anti-Semitism Israel Pocket Library; Jerusalem; ISBN: 0 7065 1327 4 kr: 10,-

Identiteter I Mellemøsten; Bernard Lewis; København 1999; ISBN: 87-00-38476-3 kr: 10,-

Blomstre lad muld hvor de træde; Helge Skov; 1993; ISBN: 87 5457 134 6 kr: 15,-

Kvindehistorie og kvindehistorier i det gamle testamente; Karin Friis Plum; København 1983; ISBN: 87-412-2714-5 kr: 15,-

Kristendommen; Verdens religionerJacob Balling; 1986; ISBN: 87-567-378-3 kr: 20,-

Theology of the Psalms; Hans-Joachim Kraus; Minneapolis 1996; kr: 30,-

Bogen om kristendom; Lohse 1985; ISBN: 87-465-0647-9 kr: 40,-

Theologie des Alten Testaments in Grundzügen; Claus Westermann; Göttingen 1978; ISBN: 525-51661-4 kr: 20,-

Komponenter til kristendomsundervisning 1; Andreas Davidsen; København 1979; ISBN; 87-00-62971-5 kr: 30,-

Bibelkundskab introduktion til Det Gamle Testamente; Else Kragelund Holt og Kirsten Nielsen; Aarhus 1997; ISBN: 87 7288 712 5 kr: 40,-

-EVANGELIERNE synoptisk Ivar K. Madsen kr: 75,-

ΘΕΜΕΛΙΟΝ NYTESTAMENTLIG GRÆSK  et grundkursus Svend Foldgaard Jensen 2004 kr: 100,-

HEBRÄISCHES UND CHALDAICHES HANDVÖRTERBUCH; WILHELM GESENIUS; LEIZIG 1883 kr: 100,-

GREKISK-SVENSK ORDBOK TILL NYA TESTAMENTET, ERLING EIDEM, Kr. 75,-

Petersbrevene og Judasbrevet, Bent Noack 10,-

Galaterbrevet, Niels Hyldahl, 10,-

Jesus Fra Nazareth; Güunther Bornkamm, 10,-

Markus evangeliet; E. Thestrup Pedersen Kr. 75,

Begrebet Angest, Søren Kierkegaard, 1960, 10,-

Om min Forfatter-Virksomhed; Søren Kierkegaard, 1963, 10,-

Kirkens Lutherske Bekendelse; Regin Prenter,1978, 30,-

RELIGIONSFILOSOSIEN i det tyvende Aarhundrede I-II; Søren Holm; København 1952 FL KR: 40,-

Festskrift til Søren Holm; København 1971 FL KR: 30,-

Religionsfilosofi; Søren Holm; København 1970 FL KR: 30,-

GRUNDTVIGS SANGVÆRK I – II; København 1944 FL KR: 40,-

DEN romersk-katolske KIRKE; Sv. Aa. Cay og J Busch; 1973 ISBN: 87 00 742317 KR: 10-

Katolicismen i vor tid; Peter Schindler; København 1957 KR: 10,-

DESUDEN: FFlager

Fra det mindste til det største; Ulla Sandbæk; København 1985 ISBN: 87 7345 068 1 KR: 20,-

Tidehverv 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 FL

20,- kr. pr. årgang

Livets sande Vei, — over alle Søn-og Fest-Dages Evangelier, –svensk Postille; Christiania 1864 KR: 40,-

Fra folkevækkelse til enevælde af Guds nåde; Svend Erik Stybe, København 1975: Kr: 20,-

Religioner og Kulturer: Arild Hvidtfeldt, 1974: Kr: 20,-

Israels Religion; Rich. Damm, 1973; Kr: 10,-

Den hollandske Katekismus for Voksne; København 1970; Kr: 20,-

Gud er et andet sted; Viggo Mortensen, 1998; Kr: 10,-

Det nye Testamente og de første kristne årtier, Bent Noack, København 1975; Kr. 25,-

En religion bliver til; Per Bilde; København 2001; Kr: 100,-

 

 

 

Betaling på mobilepay 25206 ved bestilling. Bøger afhentes i antikvariatets åbningstid.

Kontakt: birthe@bmol.dk

Opdateret senest 23-02-2019