Korshærens historie i Horsens

Den lokale historie for Kirkens Korshær i Horsens

Kirkens Korshær i Horsens tog sin spæde begyndelse tilbage i 20’erne, hvor en gruppe frivillige lavede diakonalt arbejde i Barakkerne på Nørretorv i Horsens. Derudover havde man arresthusbesøg og værtshus- og sygehus-mission. Arbejdet udgik fra nogle lokaler i Smedegade 45. Arbejdet her fortsatte frem til 1953, hvor arbejdet måtte indstilles pga. økonomiske problemer.

I slutningen af 70’erne blev der igen tagen initiativ til at starte et korshærsarbejde i Horsens. Fængselspræst Carl Lomholt og organist Ingeborg Lomholt, havde i mange år set, at fangerne fra Horsens Statsfængsel ved løsladelsen blev løsladt til ingenting, eller måske rettere til det nærmeste værtshus, hvor de sparsomme løsladelsespenge øjeblikkeligt blev omsat. De ønskede, at give disse mennesker et alternativ til værtshusene, og søgte kommunen om midler og tilladelse til at oprette en Varmestue. Kommunen var ikke umiddelbart villige, så i stedet blev der dels startet et indsamlingsarbejde i den allerede eksisterende storkreds og senere i 1981 startet en genbrugsbutik i Sønderbrogade 17, som skulle skabe midlerne til at lave en Varmestue.

Dette lykkedes i 1983, hvor Varmstuen 15. april åbnede i det lille hyggelige lokale i Fugholm 6 med Ernst Christensen som Korshærsleder, og med en gruppe entusiastiske frivillige.  I 1985 blev Ernst efterfulgt af først Finn Bundgaard (86), og siden Tove Hansen, som var leder frem til 2006, hvor hun blev afløst af Pia Løvschal. I 00’erne blev der økonomi til at ansætte en Korshærsassistent til at tage sig af Varmestuen. Første ansatte var Lillian Bomholt, og hun blev i 2008 afløse af Helle Jochumsen.

Gennem årene har der været en skøn blanding af alkoholafhængige, stofafhængige, sindslidende og ensomme mennesker, som har haft glæde af det samvær og den gode mad, som Varmestuen har kunnet tilbyde. Arbejdet på Varmestuen har gennem årene primært været drevet af frivillige, som hver dag er mødt trofast op for at tilberede et lækkert måltid varmt mad.

I 1990 fik Kirkens Korshær mulighed for at købe et hus på Jyllandsgade, “KK Fællesbo”, som skulle huse 5-6 løsladte fanger. Stedet havde vekslende succes. Nogle kom ud af kriminalitet, og andre igen faldt tilbage. Huset blev solgt igen i 1995.

I en periode i 00’erne fik Kirkens Korshær i Horsens midler fra SATSpuljen til at holde natåbent, men med denne periodes udløb måtte nattilbuddet dreje nøglen om.

I 2006 tog daværende Korshærsrådsformand Ragnhild Kristensen initiativ til at lave et årssmykke, som skulle sælges i julehandelen. Dette har siden været en fast tradition, som har givet Korshæren økonomisk mulighed for nu at åbne en bedre og større Varmestuen på hjørnet af Fugholm og Borgergade 8 i dec. 2014.

Der har gennem årene udviklet sig en række traditioner på Varmstuen. Der er en månedlig Korshærsdag, hvor Korshærspræsten holder gudstjeneste. Oprindeligt var det i Vor Frelser Kirke, hvor skiftende præster prædikede, men fra 1997 kom en decideret Korshærspræst, Elin Post, som havde en 25% tilknytning til Korshæren. Elin var korshærspræst frem til 2011, hvor hun blev afløst af Jakob Hjørnholm.

Der er en årlig ferie i juni måned, hvor vi tager afsted en uge på en sommerlejr . De senere år har det været  på Nordfyn lige ned til havet, mens det de tidligere år har været rundt omkring. Bla. Helligsølejren i Thy, på Endelave og på Iller Slot.

Juleaften  fejres med alt hvad øjet og maven behager. Dørene åbnes til hygge ved 15 tiden, og julen bliver holdt så tradtionelt som overhovedet muligt med gudstjeneste, julesalmer, juletræ, julegaver, og lækker mad.

Herudover tager vi nogle gange i årets løb på endagsture rundt omkring i landet, hvor vi tager i tivoli, dyreparker eller på museer.

I 2011 blev Varmestuen Hus Forbi distributør, og sælger pt. omkring 1000-1500 aviser månedligt.

Siden 2011 har Horsensarbejdet været primus motor i forskellige idrætsturneringer i Korshærsregi. Om foråret spilles der Bordtennis og Billard, og om efteråret Petanque og Fodbold.

Kirkens Korshær har haft en del genbrugsbutikker rundt omkring i byen. De nuværende er Spedalsø 66, som åbnede i  2007, og Løvenørnsgade 9/Sønderbrogade 4, som åbnede i 2014.

 

Klik her hvis du vil vide mere: